Znovuotevření školy

Pokyny k nástupu do školy 25. 5. 2020

První stupeň

Hodnocení žáků za 2 pololetí školního roku 2019/2020

Pokyny k nástupu do mateřské školky 25. 5. 2020

Režim vyzvedávání dětí ze školní družiny

Režim vyzvedávání ze školní družiny 1. tříd zůstává stejný.

Děti zůstávají ve svých třídách a zvoníte na paní vychovatelky :

1.A  p. Vozábalová

1.B  p. Protivínská

1.C  p. Vítková

Rodiče nesmí vstupovat do šaten !

Pokud budeme venku budete mít oznámení na dveřích.

Družina je do 16 hodin.

 

Režim vyzvedávání dětí ze školní družiny 2. a 3. tříd

 

2. a 3. třídy zůstávají ve svých třídách v budově 1. stupně. 

Protože není povolen vstup rodičů do školy, je potřeba při vyzvedávání dětí zavolat pedagogickému pracovníkovi, který je Vašemu dítěti přidělený.

Na bezpečný odchod dětí bude dohlížet paní vrátná.

Pokud budeme venku, bude tato skutečnost oznámena  na hlavních dveřích školy a pro dítě si přijdete na školní hřiště.

Pokud bude dítě z družiny odcházet samo, bude mít lístek od rodičů na celé období nebo dle potřeby.

 

2.A  p. Šebáková 

2.B  p. Vítková  

2.C  p. Podsedníková    

3.A  p. Mikelová 

3.B  p. Sochorová  

3.C  p. Holá 

3.D  p. Škárka  

 

Telefonní čísla na příslušné pedagogické pracovníky budou mít rodiče v emailu

od třidních učitelů.