Výuka od 4. ledna 2021

Informace  k provozu školní družiny  od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 zůstává zachován režim ve školní družině tak, jak byl nastaven při návratu žáků prvních a druhých tříd.

Ranní družina: 5:45 - 7:30 hodin.

První třídy a třída 2. C jsou v budově 1. tříd.

Ostatní třídy jsou v hlavní budově ve svých kmenových třídách.

 

Odpolední družina: do 17 hodin. 

Děti jsou ve svých třídách a režim vyzvedávání zůstává zachován.

Výjimku má třída 2. C, která je v budově ŠD.

 

Sledujte webové stránky školy i svých tříd, pokud nastanou změny, budete informováni. 

Školní jídelna od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 jsou obědy a svačinky pro žáky 1. a 2. ročníků automaticky přihlášeny.

Žákům s distanční výukou je oběd automaticky odhlášený. V případě, že bude mít žák o oběd zájem, musí si ho přihlásit. 

(www.strava.cz, skolni.jidelna@zsprazska, 515 246 186).

Obědy se těmto žákům vydávají pouze do jídlonosiče od 12:00 do 13:30. Cena stravy se nemění.