Pomoc se vzděláváním v domácím prostředí

 

 

Město Znojmo společně s Oblastní charitou Znojmo zajišťuje od 1. 4. 2021 pomoc
pro rodiny s dětmi při domácím vzdělávání.

 

Tato pomoc je zaměřena na děti, které mají problémy se zvládáním distanční výuky a tradiční pomoc (např. ze strany školy, kamarádů, rodičů aj.) nevede ke zlepšení. Pomoc bude spočívat v pravidelných návštěvách v rodinách a v řešení problémů s domácí školní přípravou.

 

Rodinám se nabízí:

 

 • návštěvy v rodinách 1 – 3x týdně dle potřeb rodiny a aktuální kapacity
 • nácvik postupů práce s dítětem dle instrukcí pedagogů pro distanční a online výuku
 • ukázky práce s dítětem při zavádění doporučených vzdělávacích postupů na udržení
  a obnovení získaných dovedností
 • poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí formou vysvětlování, objasňování, ukazování, motivace a podpůrných rozhovorů
 • procvičení učiva s využitím edukačních postupů, které vyhovují potřebám dítěte
 • pomoc při organizaci dne, vytvoření prostoru v domácnosti pro učení
 • pomoc při získávání školních potřeb včetně PC vybavení a při zajištění internetového připojení
 • doprovody při komunikaci se školou
 • poskytování kontaktů na jiné pomáhající instituce
 • řešení sociálních aspektů školní neúspěšnosti
 • porozumět
 • požadavkům školy nebo vzdělávacích potřeb dítěte
 • nácvik činností pro smysluplné trávení volného času

 

Tato pomoc je pro rodiny zdarma, předpokladem je zájem a motivace ke změně.

 

Kontakt na službu:
Radka Růžičková, tel. 604 294 189, adresa Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo, email: rodinnyasistent@znojmo.charita.cz