Přeborníci v cizích jazycích

Aktuality |

Tento týden se konala okresní kola v jazykových soutěžích.
Michal Soviš ze 7. B a Aneta Kauerová z 9. C se vydali poměřit své jazykové znalosti v anglickém jazyka. Oba si vedli výborně a prokázali dovednosti v konverzaci a poslechu. Ve velké konkurenci se Michalu Sovišovi podařilo vybojovat 2. místo a Anetě Kauerové 4. místo.
Podobně úspěšně si vedli také naši reprezentanti v německém jazyce. Po úspěšném zdolání poslechu a konverzace obsadil Jan Urban z 8. A 3. místo a Ondřej Málek ze 7. A 5. místo.
K dosaženým úspěchům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Iva Moltašová, Jaroslava Blahynková