Oslavy 100. výročí založení republiky

Aktuality |

Dnešní hodinou českého jazyka ukončili žáci 2. B projektový den (nebo přesněji téměř týden) s tématem v poslední době velmi aktuálním – 100 let České republiky. Projekt jsme začali třídní výstavkou „retro“ předmětů ze všech oblastí. Kdo měl možnost, něco přinesl, pak jsme si povídali a děti poznávaly, k čemu vystavené věci sloužily. Dozvěděly se také něco o životě prvního prezidenta Masaryka a v hudební výchově se naučily zpívat jeho oblíbenou písničku Ach synku, synku. Tu si spolu se spolužáky z dalších tříd prvního stupně zazpívaly na spojovací chodbě školy. V prvouce zkoumali druháci rozdíly mezi životem dnes a před sto lety. Někteří žáci přišli do školy v dobovém oblečení, někteří odvážní si dokonce vyzkoušeli i to, jak chutnal na svačinu suchý chléb s jablkem. Obohacením pro nás byl také pěkný edukační program paní Závacké z Jihomoravského muzea Znojmo, při kterém se žáci hravou formou seznámili s pojmy „monarchie“ a „republika“, vyzkoušeli si volbu prezidenta a prohlédli si medailony a mince z třicátých let. Po tělocviku, kde si protáhli těla, pochutnali si na prvorepublikovém menu připraveném našimi kuchařkami. Představa o životě našich předků se ještě zdokonalila návštěvou motomuzea, kde jsme si prohlédli první automobily, motocykly, parní stroje, ale také hračky, se kterými si kdysi babičky, prababičky a pradědečkové hráli. Zážitky z projektu promítly děti ve výtvarné výchově do svých krásných obrázků. Dnes si ještě vyzkoušely „krasopis“, na který se v minulosti velmi dbalo a shodly se na tom, že toto písmo nebylo vůbec jednoduché, ale vypadalo velice hezky.

Za účast na našem projektu, díky němuž máme mnoho nových poznatků, děkuji nejen dětem, ale i rodičům a prarodičům, kteří poskytli předměty na retrovýstavku.

Žáci 2. B a paní učitelka Ida Kopová