O škole

Naše škola vzdělává a vychovává žáky pro potřeby dalšího studia na středních školách studijního i praktického směru. Vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadstandardně se věnuje žákům nadaným formou speciálního programu. Poskytuje také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku žáka.

Škola vytvořila vlastní školní vzdělávací program s názvem „Škola nové generace“. Program je zaměřen na rozvoj všech nezbytných kompetencí pro absolventa základní školy. Program se zaměřuje na cizí jazyky (angličtina od prvního ročníku, hodinově posílena v osmém a devátém ročníku, nepovinná němčina  na prvním i na druhém stupni), na matematiku a finanční gramotnost, na informatiku, přírodovědné předměty a na sport (rozšířená výuka ledního hokeje).

Kontaktní údaje

Základní zaměření školy

Koncepce dalšího rozvoje školy v období 2018 – 2021

Projekty

Vedení školy

Preventivní programy

Historie školy

Nejlepší žáci školy