Zápis do mateřské školy

Zápis do naší mateřské školy umístěné v budově na ulici Slovenská 33 se koná ve čtvrtek 9. 5. v době od 9 do 16 h. Rodič přináší s sebou vyplněnou žádost o přijetí do MŠ včetně vyjádření dětského lékaře, dále svůj doklad totožnosti. Dítě nemusí být fyzicky zápisu přítomno.