Kniha třídy 2. A

Aktuality |

Třídní kniha 2. A není věc neznámá, paní učitelka do ní zapisuje probrané učivo i chybějící žáky, občas se do ní dívá pan ředitel nebo paní zástupkyně, jestli jsou všechny zápisy v pořádku, ale kniha třídy 2. A je něco docela jiného. Psát do ní budou děti, číst si ji budeme společně všichni. Dostali jsme totiž třídní dáreček – plyšáka Robina, který bude s našimi dětmi trávit volný čas. Každý si ho může vzít na tři dny domů, potom nám napíše několik vět o tom, co s Robinem dělal. Někdo s ním asi bude sportovat, někdo si s ním bude třeba malovat, někdo ho možná vezme za kamarády či na výlet….. to všechno uvidíme, a hlavně si o tom přečteme, neboť za každou návštěvu přibude v naší knize několik vět, obrázků a třeba i fotografií. Ale pozor! Robin má rád zajímavé zážitky, nerad sedí u počítače a nesnáší televizi.

Veronika Kadlčíková a děti ze 2. A