Jak dráždit hada bosou nohou

Aktuality |

Dráždit hada bosou nohou – to vyžaduje odvahu. Určitou dávku odvahy museli ve středu prokázat i sedmáci. Naši školu totiž navštívil chovatel hadů pan Miroslav Slavíček, který přednášel o životě a chovu nejedovatých hadů. Seznámil nás s jejich rozdělením, stavbou těla a smyslových orgánů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě těchto plazů, jejich chovu a ekologii, čímž nám doplnil a rozšířil znalosti z hodin přírodopisu. Obdivovali jsme také mnoho fotografií a videí z autorova vlastního chovu. Donesl nám ukázat svlečky hadů, které poté věnoval škole do inventáře kabinetu přírodopisu. Poté nastala asi nejočekávanější část celé přednášky, kdy nám představil tři živé hady. Měsíční mládě užovky červené, dospělého jedince užovky červené a hroznýše královského. Se všemi těmito hady procházel mezi žáky, upozorňoval je na stavbu jejich těla, pokrytí pokožky a smyslové orgány. Všichni si mohli tyto hady pohladit. Bosu nohou jsme to ale nezkoušeli. Po celou dobu přednášky měly děti možnost se zeptat na jakoukoli otázku, která jim byla vyčerpávajícím způsobem zodpovězena. Nakonec uspořádal pro žáky krátkou soutěž a nejlepší soutěžící ocenil drobnými upomínkovými předměty.

Jarmila Olejníková