Slavnostní otevření nové učebny hudební výchovy + 1. C