Druhý stupeň

Běžná výuka druhého stupně probíhá na hlavní budově školy a v jejím areálu. Každý z ročníků je vyjma šestého zastoupen třídami A, B a C. Ve třídách A a C se vyučuje podle směru A+, který je zaměřen na potřeby budoucích studentů. Ve třídách B se volí mezi směry Standard a Sport, kde je možné v rámci školní docházky absolvovat výuku ledního hokeje (více o směrech). Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně a výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro žáky sedmých ročníků a starší je každoročně uspořádán lyžařský výchovně vzdělávací zájezd. Na druhém stupni funguje žákovský parlament.

Stránky tříd:

6. A    6. B    6. C    6. D   7. A    7. B    7. C    8. A    8. B    8. C    9. A    9. B    9. C

Vyučující

Zájmové útvary

Název termín ročník místnost vyučující kapacita
Šikovné ruce  úterý 14:00 – 15:30  6. – 9. 6. D  Sovišová, Konvalinová 15
Pěstování rostlin  skleník Stibůrek min. 8
Košíková  pondělí 7:00 – 7:45  6. – 9. tělocvična Škorpík  15
Příprava na přijímací zkoušky JČ II. pololetí  9. 9. A Hošpesová
Německý jazyk středa 7:00 – 7:40  6. – 7. 8. C Blahynková 15
Německý jazyk úterý 14:00 – 14:45 8. 8.  A Blahynková  15
Příprava na přijímací zkoušky M čtvrtek 14:00 – 15:00  9. 9. C Lacinová
Příprava na přijímací zkoušky M středa 14:00 – 14:45  9. 9. A Tomaštíková  20
 Florbal úterý 7:00 – 7:45  6. – 9.  tělocvična Štraus  16
 Příprava na olympiádu F pondělí 14:00 – 14:45 8. – 9.  fyzika Skopalová
 Cambridge – Flyers úterý 14:00 – 14:45 6. 8. B Valová 12
 Cambridge – Ket  úterý 14:00 – 14:45  8. – 9.  9. C Mašková 12
 Konstruování a design  středa 14:00 – 14:45  8. – 9.  informatika Koch 7
Sportovní hry                (říjen 2018) pondělí 14:15 – 15:00 tělocvična

(slovenská)

Konečný
 Kroužek první pomoci (sudý týden) pondělí 14:15 – 15:45 6. – 7.  přírodopis Moravcová 15
Chovatelství pondělí 13:45 – 14:30

pátek 13:00 – 13:45

Olejníková
Přírodní vědy v pokusech středa 14:00 – 15:00 fyzika Cholevová 12

* Zájmový útvar je přípravou pro přijímací zkoušky

Kroužky pod záštitou SVČ

Název termín ročník místnost vedoucí

Přístup do systému Robotel HOMEWORK