Druhý stupeň

Běžná výuka druhého stupně probíhá na hlavní budově školy a v jejím areálu. Každý z ročníků je vyjma šestého zastoupen třídami A, B a C. Ve třídách A a C se vyučuje podle směru A+, který je zaměřen na potřeby budoucích studentů. Ve třídách B se volí mezi směry Standard a Sport, kde je možné v rámci školní docházky absolvovat výuku ledního hokeje (více o směrech). Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně a výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro žáky sedmých ročníků a starší je každoročně uspořádán lyžařský výchovně vzdělávací zájezd. Na druhém stupni funguje žákovský parlament.

Stránky tříd:

6. A     6. B     7. A     7. B     7. C     8. A     8. B     8. C     9. A     9. B     9. C

Vyučující

Zájmové útvary (probíhají od 2. 10. 2017)

Název termín ročník místnost vyučující kapacita
Basketbal pondělí 7:00-7:45

středa 7:00-7:45

6.-9. tělocvična Škorpík 12

12

Cambridge – Flyers středa 14:00-14:45

čtvrtek 14:00-14:45

6.

6.

učebna Hv

6. B

Mašková

Moltašová

12

12

Cambridge – KET pátek 14:00-14:45 8.-9. učebna Hv Mašková 12
Český jazyk* pondělí 14:00-14:45

čtvrtek 14:00-14:45

od druhého pololetí

9. 9. A Sovišová

Sovišová

Hošpesová

20
Florbal úterý 7:00-7:45 8.-9. tělocvična Palatka 12
Fyzikální olympiáda čtvrtek od 7:20 8.-9. fyzika Skopalová
Matematika úterý 14:00-14:45 8. 8. C Slabá 5
Matematika* úterý 14:00-14:45

pátek 7:05-7:50

9.

9. C

6. A

8. C

Tomaštíková

Slabá

Merkur středa 14:00-15:00 6.-9. dílny Koch 7-15
Němčina po domluvě 7. C Blahynková 6-12
Pěstování květin středa, 1x za 14 dní 6.-9. skleník Stibůrek 6-12
Pěvecký sbor čtvrtek 14:00-14:45 6.-9. učebna Hv Mašková
Výtvarný čtvrtek 14:30-15:30 6.-9. učebna Vv Skamenová

* Zájmový útvar je přípravou pro přijímací zkoušky

Kroužky pod záštitou SVČ

Název termín ročník místnost vedoucí
Stolní tenis pondělí 15:30-17:00

středa 16:00-17:30

pátek 15:30-17:00

6.-9. tělocvična Bíla

Přístup do systému Robotel HOMEWORK