Dopravní výchova – 4. A a 4. B

Aktuality |

Kolo je v posledních letech vyhledávaným dopravním prostředkem, rekreační cyklistika je naším nejrozšířenějším i nejoblíbenějším sportem. V České republice jezdí aktivně na kole více lidí, než je hráčů všech míčových her a hokeje dohromady. Cyklistický pocit volnosti, splynutí s přírodou, krajinou, je jedinečný a dává člověku sílu a poskytuje mu uspokojení. Jezdit na kole také může prakticky každý. Stačí se to jednou v životě naučit a už to umíte navždy. A proč jezdit?
1. Jízda na kole je zdraví prospěšná činnost – fyzicky i psychicky.
2. Umožňuje člověku poznat nová místa a kraje.
3. Cyklistika napomáhá udržovat sociální vztahy, ale poskytuje i příjemnou samotu. Jízda ve dvou, s rodinou i s přáteli může být stmelujícím zážitkem, naopak sólo jízda zase umožňuje být jen sám se sebou a odpočinout si od rušného světa okolo.
Tyto tři body samozřejmě platí za předpokladu, že cyklista jezdí bezpečně, ohleduplně, nepřepíná své síly, volí vhodné trasy bez nadměrného automobilového provozu. A zvládá dopravní předpisy.
K bezpečné jízdě je dobré vést děti již od prvopočátku, tedy od školních let. Tohoto tvrzení se držíme a připravujeme účastníky silničního provozu, potažmo cyklisty, jak po stránce teoretické, tak se zapojením praktických dovedností. Žáci 4. A a 4. B dnes získali po několikaměsíčním kurzu řidičský průkaz cyklisty. Prokázali znalosti z obou těchto částí – pravda, dnešní, praktická, byla pomyslnou třešničkou na dortu, tu si všichni užívali. Za celou akci velice děkujeme panu Vysočanovi.
Užívejte tedy cyklistickou svobodu bez nehod!
Romana Doležalová a Veronika Stibůrková