Dnes učí žáci aneb jaké je to být učitelkou

Aktuality |

„Paní učitelko, vy se máte, nemusíte se učit“. Možná tuto větu už někdo z pedagogů slyšel. Já si to dnes s žáky ve škole vyměnila. Využili jsme toho, že část našich žáků je na škole v přírodě a zbytek dětí, co zůstal ve škole, opakuje učivo. Dnes si žáci vyzkoušeli, jaké je to učit.
Některé žáky v roli učitele překvapilo, že nestihli všechny nachystané úkoly, že ta hodina tak rychle utekla. Jedna žákyně v roli paní učitelky se do vyučování vyzbrojila gumovou vařečkou, a když žák nedával pozor, dostal vařečkou pleskanec po ruce.
Žáci si při tomto vyučování nejen zopakovali učivo, ale také se i pobavili.
Dvě žákyně se nechaly slyšet, že by učily klidně celý týden, jak je to bavilo.

Konec hodiny zakončila jedna dívčina ze třídy větou – Paní učitelky to nemají lehké.

Mgr. Lada Doležalová