Děti učí děti (podruhé)

Aktuality |

Od pondělí 28.1. do čtvrtka 31.1. měli malí prvňáčci a čtvrťáci možnost navštívit velké deváťáky v hodině fyziky. Ale nebojte, deváťáci si na ně přichystali mnohem větší zábavu než počítání vzorečků!
Jako první na řadu přišel pokus s pevnou, kapalnou a plynnou látkou, kde měly děti hádat v jaké kádince je jaké skupenství. Pevné a kapalné zvládly s přehledem, u plynného se ale zarazily: „Vždyť v tom nic není!“
„Omyl!“ deváťáci se vítězoslavně usmáli a začali dětem vysvětlovat, jak se to má s plynným skupenstvím.
U pokusu druhého se prvňáčci podivili nad obarveným cukrem, který se pomalu, ale jistě rozpustil ve vodě a u pokusu třetího mohli pozorovat olej, který ne a ne rozpustit se ve vodě i po zuřivém míchání prvňáčků.
„Olej nelze smíchat s vodou! Vždy zůstane na hladině vody, jelikož je hustější. Viděli jste už někdy, jak na polévce plavou mastná oka?“ vysvětlovali deváťáci.
Na čtvrtý pokus už stačily pouhé nůžky a papír, na němž byl od paní učitelky předem vytisknutý „vrtulník“. Šikovní prvňáčci si nejdříve vrtulník pečlivě vystřihli a vybarvili a pak už je s chutí pouštěli z výšky a sledovali, jak se točí a dopadají na zem.
Na konci hodiny se všechny děti (jak ty velké, tak ty malé) zašly podívat na chodbu, kde byly připravené logické úlohy, jako například barevné kostky, které jste museli seřadit tak, aby v každém řádku a sloupci byla jiná barva.
Všichni prvňáčci se s deváťáky rozloučili, poděkovali a pak, přestože by s deváťáky byli nejraději celý den, odešli.
Ráda bych sem ještě přidala názory všech devátých tříd:
9. A – Celá třída byla (překvapivě) ráda, že může zkusit práci s dětmi a většinu z nich to zabavilo na tolik, že by si to i někdy rádi zopakovali!
9. B – Abychom se k tomu vyjádřili, myslíme si, že to bylo velmi pěkné a poučné. Děti byly zlatíčka.
9. C – Přestože většina z nás ze začátku vedla silné protesty, nakonec to nebylo tak špatné a s nemalým údivem musíme přiznat, že bychom si to ještě jednou zopakovali.
Jménem paní učitelky Skopalové vám všem tedy děkuji, byli jste prostě boží!

Ema Rezková, 9. C