Česko zpívá koledy 2018

Aktuality |

V letošním roce jsme se již tradičně zapojili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy 2018 ve spolupráci s Deníkem.cz. Ve stejnou chvíli zpívalo neuvěřitelných 130 tisíc lidí po celé zemi stejné vánoční koledy. Na stovce míst po celé České republice na chvíli lidé zapomněli na stres, shon a zazpívali si společně nejkrásnější vánoční koledy. Ve Znojmě jsme se všichni shromáždili v 18 hodin na Masarykově náměstí. O dobrou atmosféru se postarali žáci naší školy. Sboráček 1. stupně moc pěkným zpěvem a žáci 6. C, kteří celou akci doprovodili na hudební nástroje. Mezi poletujícími sněhovými vločkami to dětem krásně hrálo a zpívalo. Děkujeme Deníku.cz za výbornou spolupráci a Znojemské Besedě za pomoc a odvoz cimbálů, kontrabasů, ostatních hudebních nástrojů a příslušenství. Akce se moc povedla, chválíme všechny děti za vzornou reprezentaci naší školy a děkujeme rodičům, že i v nepříznivém počasí přivedli ochotně své děti.

Marcela Přibylová, Veronika Stibůrková, Petra Veselá