A co dál……..

Aktuality |

V pátek 2. listopadu se naši deváťáci zúčastnili setkání se zástupci a studenty středních škol na SOU a SOŠ Dvořákova. Tato akce jim má pomoci ke snadnější, přehlednější a lehčí orientaci v nabídce mnoha oborů, které jim nabízejí střední školy z Jihomoravského a Jihočeského kraje, Vysočiny či z rakouského Retzu. Toto období je pro žáky nejdůležitější, ale též i nejnáročnější, protože se musí rozhodnout a vybrat si pro ně tu jejich nejlepší školu, které je bude dál připravovat do profesního života. Přejeme Vám, ať se Vám to podaří…..

Ivo Stibůrek