4. A v terénu

Aktuality |

Naše třída 4. A se vydala získávat nové poznatky z přírodovědy a vlastivědy do terénu. Využili jsme nabídky Jihomoravského muzea ve Znojmě a navštívili jejich edukační program o houbách. Houbaření je zcela jednoznačně pro nás Čechy záliba. Sběr hub nám přináší radost, užitek i zábavu. Má své kouzlo, které je o to větší, čím lépe se v říši hub vyznáme. Slečna Eliška si hravou formou ověřovala naše dosavadní vědomosti a znalosti. Hráli jsme různé hry, řešili kvízy různé obtížnosti, vyplňovali pracovní listy. K práci nám posloužila výstava živých hub. Tolik druhů pohromadě jsme ještě neviděli. Činnosti nás velmi bavily a získali jsme spoustu nových informací. Hodina přírodovědy byla tedy za námi, učivo procvičeno a rozšířeno.
Zbývala ještě vlastivěda, ve které se zabýváme Českou republikou. Učíme se o krajích, o významných a důležitých městech. Momentálně se zaměřujeme na období od roku 1918, co se událo, změnilo za posledních 100 let. Chystáme se prozkoumat pokrok a vývoj v automobilové dopravě. Dostáváme se tedy k městu Mladá Boleslav a k ní spojené značce aut Škoda. Proto další naše cesta vedla do Muzea motorismu, kde nás sbírky historických kol, motocyklů a automobilů přenesly do časů první republiky. Nyní budeme o vybraných automobilech zjišťovat a vyhledávat různé informace, jež zpracujeme v našem podzimním projektovém dnu.
Dnešní den byl super, moc jsme si jej užili.
Ilona Březinová