1. A poprvé v Jihomoravském muzeu

Aktuality |

Edukační programy pro děti připravované Jihomoravským muzeem ve Znojmě patří k velice oblíbeným aktivitám. Děti z 1. A se vydaly na svůj první program, který nese název MUZZZEUM! Zvědavá moucha hledá odpověď na otázku – Jaký je její úkol na tomto světě? Odpověď se snaží získat pomocí účastníků programu ve svých stálých expozicích. Program seznamuje děti s institucí muzea, pravidly chování, ale i s tím, co všechno je v muzeu k vidění. Děti se tak společně s mouchou vydávají na putování jednotlivými expozicemi, kde plní různé úkoly. Měly tak možnost navštívit výstavy Zbraně Orientu, Neživá příroda Znojemska, Pravěcí zemědělci a Živá příroda Znojemska. V každé expozici je čekal úkol, který plnily na pracovním listu. Velmi se nám všem toto putování líbilo, a i když jsou děti teprve prvňáčci, znají již odpovědi na spoustu záludných otázek. Už se těšíme na další putování historií Znojemska, které nás čeká ve 2. ročníku.
Sylva Česneková